Servicii

Proiectare

 • Studii si investigatii de teren (inspectii vizuale, stari de degradare, capacitate portanta structuri rutiere cu deflectometrul Benkelman, studii de trafic, relevee structuri poduri si cladiri)

 • Expertize tehnice, Studii de fezabilitate, Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie, Proiecte Tehnice, Detalii de Executie

 • Documentatii pentru certificate de urbanism (CU), avize si acorduri, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), documentatii tehnice pentru organizarea executiei (DTOE)

 • Documentatii economice (devize), analize cost beneficiu, analize de risc si senzitivitate, verificari situatii si certificate de plata, studii si analize comparative si de sustenabilitate.

Asistenta Tehnica

 • Asistenta tehnica acordata de proiectant pe toata durata derularii contractelor de executie a lucrarilor

 • Asistenta tehnica acordata clientului pentru elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii de fonduri europene

 • Verificari situatii si certificate de plata, studii si analize comparative

Consultanta

 • Studii si strategii de dezvoltare, de marketing, de comunicare, de negociere

 • Studii de oportunitate si fundamentare pentru stabilirea solutiilor optime

 • Documentatii de atribuire (note, fise, formulare, caiete de sarcini, modele de contract) pentru orice fel de procedura organizata pentru achizitii publice sau private

 • Consultanta in afaceri

 • Evaluari si auditari proiecte

Management

 • Servicii autorizate de management de proiect

 • Servicii de management al documentelor

 • Servicii de management pentru companii emergente

Cercetare

 • Elaborare de norme, normative, instructiuni

 • Elaborare programe de urmarire periodica si in timp a constructiilor

Amenajari interioare

 • Lucrari de finisaje, tencuieli, gleturi, vopsitorii, pardoseli

 • Recompatimentari, schimbari functionalitate

 • Tamplarii, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii electrice.